Wednesday, January 9, 2013

Peraturan Makmal Komputer


PERATURAN MAKMAL KOMPUTER BAGI GURU DAN STAF SOKONGAN

1.       Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal.

2.         Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

3.         Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.

4.         Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

5.         Guru yang masuk menggunakan makmal hendaklah mengisi Buku Log Penggunaan Makmal Komputer ( Selain daripada P & P ).

6.         Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.

7.         Jika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan segera kepada Guru Penyelaras Bestari atau Juruteknik yang bertugas. Padamkan mana-mana suis yang perlu.

8.         Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada Guru Penyelaras Bestari atau Juruteknik yang bertugas.

9.         Dilarang membuat bising di dalam makmal.

10.      Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan yang mengandungi  unsur lucah, menghina atau memfitnah pihak tertentu.

11.      Dilarang mengubah sebarang setting dalam komputer.

12.      Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan.

13.      Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.

14.      Peralatan seperti LCD dan pencetak hanya boleh dikendalikan oleh Juruteknik

15.      Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer.